Πρωτοβουλία Πολιτών Παιονίας. Αξιούπολη 24-11-2013.

Η ανοιχτή συγκέντρωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Παιονίας η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αξιούπολη τη Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013.


Πρωτοβουλία Πολιτών Παιονίας. Αξιούπολη 24-11... από OramaVision