Κινητοποίηση για το Γενικό Νοσοκομείο / Κ.Υ. Γουμένισσας. 29-11-2013

Αποσπάσματα από τη κινητοποίηση για την υπολειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου / Κ.Υ. Γουμένισσας η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γουμένισσα την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.

Μέρος Α'

Μέρος Β'